Moventem.nl maakt gebruik van cookies (en andere technieken) om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Als u deze website blijft gebruiken gaan we ervan uit dat u dat goed vindt.

/ Lees meer /

Wethouder Kok: Samen met inwoners inspelen op gevolgen demografie

Interview: Ted Kok en Jolanda van Eldik, gemeente Aalten

Juni 2017

Periodiek laten wij klanten en medewerkers interviewen door een externe journaliste: Els Holsappel, Holsappel Journalistiek & Redactie. Graag delen we namelijk interessante projecten, trends of ontwikkelingen. Lees hieronder het interview met wethouder Ted Kok en Communicatieadviseur, gemeente Aalten.

De gemeente Aalten heeft de website voor online panel U Spreekt gelanceerd. Moventem beheert dit panel en begeleidt ook het project Aalten 2025 en het Achterhoeks Woonwensen en Leefbaarheidsonderzoek (AWLO) dat in gezamenlijkheid met zeven Achterhoekse gemeenten wordt uitgevoerd, in samenwerking met de wooncorporaties en provincie Gelderland.

Ted Kok is de bestuurlijk verantwoordelijk wethouder voor deze drie projecten in Aalten. Ook is hij voorzitter van de regionale portefeuille-overleggen Ruimtelijke Ordening en Financiën. Jolanda van Eldik is communicatieadviseur bij de gemeente Aalten en heeft onder andere de communicatie rondom het AWLO en het online panel onder haar hoede.

Ted: ‘De demografische ontwikkeling is veruit de belangrijkste ontwikkeling waar wij als gemeente Aalten mee te maken hebben. Die ontwikkeling heeft impact op alles: op voorzieningen, woningen, werk, het aantal arbeidzame personen die het op moeten brengen voor de rest en het heeft impact op onze financiële structuur. Het heeft verregaande consequenties voor de gemeenschap en dus ook voor de gemeente. Een paar maanden geleden hebben we als college de laatste demografische cijfers van de provincie gepresenteerd aan de belangenverenigingen. Op bepaalde plekken in onze gemeente wonen straks 30% minder mensen. Ik vroeg hen wat we als gemeente moesten doen en het antwoord was dat we heel positief moesten blijven over Aalten, want dan komen hier meer mensen wonen. Maar een afname van 30% gaan we niet goed maken! 

We moeten ervoor zorgen dat we de fysieke omgeving klaar hebben, zodat de gemeente mooi en goed blijft. Dat betekent dat we iets moeten doen met toekomstige leegstand en de hoeveelheid huizen die je nu nog wel of niet moet bouwen. En dat je na moet denken over hoe je het werk hier kunt houden, maar ook voldoende potentieel aan werknemers. We hebben hier een behoorlijke bedrijvigheid, met wereldspelers en het is nu soms al lastig om de juiste mensen te krijgen. Dat zal in de toekomst alleen maar moeilijker worden. 

In 2009 hebben we als wethouders Volkshuisvesting uit de regio een werkbezoek gebracht aan Zuid-Limburg. Na twee dagen hebben we in de bus terug tegen elkaar gezegd: maar dat laten we niet gebeuren! We moeten op tijd ingrijpen. Dat zijn geen leuke ingrepen, maar als we niets hadden gedaan, dan waren de problemen nog veel groter geweest. Het is nu flink investeren, maar over 10 of 20 jaar waren er nog veel hogere investeringen nodig geweest, terwijl de inkomsten dan waarschijnlijk al minder zijn.’  

Hoe past het online panel in deze ontwikkeling?

Jolanda: ‘Met zowel het AWLO, de toekomstvisie Aalten 2025 als het online panel U Spreekt proberen we met behulp van onze inwoners invulling te geven aan de gevolgen van de demografische ontwikkeling, een ontwikkeling die je niet kunt omkeren of bijsturen. Het AWLO is regionaal van opzet, maar als gemeente Aalten hebben we ook de ontwikkeling van een toekomstvisie opgestart en dat traject willen we ook ingaan met onze inwoners. Een prima moment dus om nu te starten met een online inwonerpanel.’

Ted: ‘Het is altijd van belang om te weten wat de wensen van je inwoners zijn. Daar hebben we in de loop der tijd van alles voor ontwikkeld. Mensen lopen hier vrij makkelijk binnen om te zeggen wat ze vinden en we organiseren natuurlijk ook bijeenkomsten en groepsgesprekken. U Spreekt is een extra instrument dat we gaan gebruiken om informatie op te halen en zaken te toetsen.’

Waarom doen jullie mee aan het AWLO?

Ted: ‘Het Achterhoeks Woonwensen en Leefbaarheidsonderzoek is opgezet in samenwerking met zeven gemeenten in de Achterhoek: Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk. Ook de woningcoöperaties in die zeven gemeenten doen mee met die samenwerking en provincie Gelderland. In 2013 hebben we voor het eerst een enquête uitgedaan, we willen kijken hoe mensen er op dit moment in staan. Iedereen die in één van de zeven gemeenten woont en ouder is dan 18 jaar, kan meedoen via www.awlo.nl.

We zijn in Aalten met elkaar in discussie over de woningbouwaantallen. De focus zit politiek altijd erg op de nieuwbouw. Als bestuur vinden we dat we juist minder moeten gaan bouwen om in de toekomst niet te veel woningen te hebben. Dan is het belangrijk om te weten wat en waar je dan wel gaat bouwen. Op basis van demografische cijfers denken we dat te weten, maar het is nog veel beter om van de mensen zelf te horen hoe het zit.

In onze kleine kernen en buurtschappen horen we vaak dat daar gebouwd moet worden voor jongeren. Maar de vraag is of jongeren dat ook willen. Misschien willen ze wel naar een groter dorp of een stad waar meer voorzieningen zijn. De vraag is ook of ze nog wel een koopwoning willen. De hele maatschappij gaat over van bezit naar gebruik. En waarom zou dat bij woningen niet zo zijn?

Bovendien moeten we gaan nadenken over tijdelijke huisvesting. Mensen willen nu een nieuwe woning, maar gezien de demografische ontwikkeling hebben we die huizen over 10 jaar echt niet meer nodig. Dan kun je bijvoorbeeld gaan kijken naar tiny houses, die je kunt verplaatsen. Maar dan is het ook van belang te weten hoe de mensen er zelf tegenaan kijken.’

Kunnen jullie wat meer vertellen over de toekomstvisie Aalten 2025?

‘Bij de ontwikkeling van de toekomstvisie Aalten 2025 gaan we ook het online panel U Spreekt inzetten. Mensen kunnen aangeven welke kant zij vinden dat de gemeente op zou moeten. En dan gaat het over veel zaken, zoals woningbouw, verkeer, het ondernemersklimaat, maar ook de vraag hoeveel geld hebben we ervoor over. Het is uiteindelijk een keuze: waar investeer je in en waar investeer je niet in. Omdat het om zeer uiteenlopende onderwerpen gaat, hopen we vanuit het panel mensen te kunnen bewegen om met ons mee te denken. We gaan de leden van het panel ook uitnodigen voor bepaalde bijeenkomsten, waarin we een specifiek thema verder willen uitdiepen.

Jolanda: ‘Maar ik kan me ook voorstellen dat uit de groepsgesprekken met inwoners zaken naar voren komen die je nog eens breed wilt toetsen of uitvragen bij het inwonerpanel. We doen dus zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek voor de visie. We staan nog maar aan het begin van dit traject. De website U Spreekt staat zo goed als klaar en wordt binnenkort opengesteld. We hebben het zo opgezet dat de inwoners die worden uitgenodigd om mee te doen aan het AWLO, ook meteen uitgenodigd worden om lid te worden van het online panel U Spreekt. We hopen natuurlijk dat zoveel mogelijk mensen daar gehoor aan geven.’

Hoe ervaren jullie de samenwerking met Moventem?

Ted: De samenwerking met Moventem loopt via de ambtelijke lijnen. Ik heb laatst zelf de startbijeenkomst voor de visie Aalten 2025 met Moventem bijgewoond en dat was prima. De ambtenaar die het visietraject onder zich heeft, vindt het nakomen van afspraken en het leveren van kwaliteit erg belangrijk en ik hoor van haar geen klachten.

Jolanda: ‘Ik heb met Moventem te maken in de voorbereidingen van het panel, zoals de ontwikkeling van de website voor U Spreekt. Dat gaat prima. De kracht van Moventem is dat ze heel goed weten wat er hier lokaal speelt. Dat komt ook omdat ze bij meerdere gemeenten in de Achterhoek een panel hebben opgezet. Ze brengen kennis en ervaring mee en daar kunnen wij goed gebruik van maken. Bovendien weten ze zich op de juiste manier te profileren binnen de organisatie. Zonder direct zelf alles te regelen en aan te geven, zijn ze wel op de achtergrond steeds aanwezig. En het is fijn dat we één vast contactpersoon hebben in de persoon van Robin Koster. Dat geldt voor alle drie projecten: AWLO, toekomstvisie en U Spreekt.’