Moventem.nl maakt gebruik van cookies (en andere technieken) om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Als u deze website blijft gebruiken gaan we ervan uit dat u dat goed vindt.

/ Lees meer /

Onze nieuwe website en focus

Februari 2018

‘Ieder jaar hebben we een aantal ontwikkeldagen met ons hele team. De laatste keer kwam duidelijk naar voren dat we onze opdrachtgevers nog beter willen kunnen helpen bij het creëren van maatschappelijke toegevoegde waarde. Dat vraagt om verdere specialisatie en focus. Daar hoort volgens ons ook een nieuwe website bij, waarin dat beter tot uiting komt‘, aldus Maarten van Setten (Senior adviseur en Directeur van Moventem).

‘Onze expertise wordt de laatste jaren vooral benut door gemeenten en binnen de mobiliteitsbranche (overheden en vervoerders). Dit zijn en worden nog meer onze focusgebieden. In die focusgebieden willen we meerwaarde bieden met betrouwbaar onderzoek, praktische advisering en effectieve procesbegeleiding. Wat net zo belangrijk is, is de manier waarop we willen blijven samenwerken. Dit blijft met een persoonlijke benadering en met een duurzame relatie als uitgangspunt, zodat we weten wat er speelt en daardoor zo goed mogelijk kunnen helpen.’

Gemeenten

Moventem ondersteunt gemeenten en regio’s bij beleidsontwikkeling, -monitoring en –evaluatie. Ook bij het neerzetten van een goede organisatie en het opbouwen van duurzame relaties in de samenleving spelen wij vaak een rol . ‘Met onze dienstverlening willen wij een bijdrage leveren aan de doorontwikkeling van gemeenten en uiteindelijk aan prettig wonen en leven voor alle inwoners.’

Mobiliteit/ OV

Binnen de mobiliteitssector werkt Moventem voor zowel overheden als vervoerders. Dat Moventem al jaren een bekende naam is blijkt ook uit de vierde plek in het jaaroverzicht 2017 van de Nederlandse Marktonderzoek Associatie (MOA) in de gespecialiseerde categorie ‘Vervoer’ (daarover kunt u hier meer lezen).

‘Met onze dienstverlening binnen dit focusgebied willen wij actief bijdragen aan slimme, duurzame en efficiënte mobiliteit.

Overheden ondersteunen we vooral bij het beheren en verbeteren van de uitvoeringskwaliteit van de OV-concessies en met beleidsevaluaties waarmee we toetsen of het geld voor beleidsmaatregelen, ov-visies en uitvoeringsprogramma’s goed en effectief besteed geld is.

Vervoerders helpen we bij de (door)ontwikkeling naar aanbieders van mobiliteit. Dit doen we door de tevredenheid van reizigers en andere stakeholders over bestaande diensten in kaart te brengen. Ook spelen we vaak een rol bij de introductie en evaluatie van nieuwe vervoersconcepten.

In diverse regio’s in Nederland zijn we betrokken bij de ontwikkeling, voorbereiding, aanbesteding en implementatie van doelgroepenvervoer (van onder meer WMO en leerlingen). Wij kunnen snel extra (tijdelijke) capaciteit bieden op strategisch en operationeel gebied.’

Meer weten? Neem contact op met: