Moventem.nl maakt gebruik van cookies (en andere technieken) om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Als u deze website blijft gebruiken gaan we ervan uit dat u dat goed vindt.

/ Lees meer /

Gevolgen AVG voor onderzoeksbranche

Juni 2018 

Sinds vrijdag 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing, de Nederlandse afgeleide van de nieuwe Europese privacywetgeving genaamd Global Data Protection Regulation (GDPR). Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

Onbekendheid heeft impact op onderzoekstraject

Iedereen wil vanuit zijn/ haar functie zo goed mogelijk met de nieuwe privacyregelgeving omgaan. Er is ook nogal wat over geschreven in aanloop naar 25 mei. Wij beschouwen het als winst dat het bewustzijn is vergoot over privacy en het integer omgaan met (gevoelige) gegevens. Keerzijde is dat onbekendheid met de AVG soms vertraging tot gevolg heeft en zelfs in een aantal gevallen onderzoeken voorlopig niet worden uitgevoerd, omdat er bijvoorbeeld onduidelijkheid is over het beschikbaar mogen stellen van persoonsgegevens voor onderzoeksdoeleinden.

Uitgangspunten voor onderzoek in de publieke sector

De oude Wbp is 1-op-1 overgegaan in de AVG. De AVG bestaat dus voor een groot deel uit bestaande wetgeving. Aanvullend zijn wij als Moventem al jaren aangesloten bij de Nederlandse Marktonderzoek Associatie (Expertise Center for Marketing-Insights, Onderzoek & Analytics) en werken wij conform de Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek. Deze code graat verder gaat dan de oude Wbp. Daarom geldt voor ons dat we zo’n 85% uit de AVG al jaren dusdanig doen. De nieuwe onderdelen zijn dat een bewerkersovereenkomst nu een verwerkersovereenkomst is, dat een verwerkingsregister moet worden bijgehouden en dat personen (bijv. panelleden) het recht hebben op dataportabiliteit, ofwel het recht om gegevens over te dragen. Belangrijke uitgangspunten voor onderzoek in de publieke sector zijn en blijven:

  • Onderzoek draagt bij aan maatschappelijk belang
  • Niet terugkoppelen op persoonsniveau 
  • Nooit te herleiden zijn individuen
  • Nooit meer gegevens vragen dan noodzakelijk voor onderzoeksdoeleinde
  • Data nooit langer (beveiligd) bewaren dan noodzakelijk

Wij werken vrijwel dagelijks met grote hoeveelheden (gevoelige) data voor opdrachtgevers in de publieke sector zoals gemeenten, provincies, ministeries, KvK, etc.. Daarin waarborgen wij de AVG-regelgeving en maken we het tegelijkertijd praktisch en niet onnodig zwaar. Een belangrijk gegeven is dat onderzoek en statistische analyse als verenigbaar mogen worden beschouwd met aanvankelijke doeleinden waarvoor persoonsgegevens zijn verzameld. Dat betekent dat persoonsgegevens mogen worden benut voor onderzoeksdoeleinden, ook zonder dat diegene daar bij het opgeven van de gegevens toestemming voor heeft gegeven. Bijvoorbeeld via een Basisregistratie voor Persoonsgegevens (BRP) van gemeenten. Zolang de genoemde uitgangspunten en regelgeving in acht worden genomen. 

Integriteitscode voor statistisch- en data-analytics

Begin april 2018 hebben de MOA, de Vereniging voor Beleidsonderzoek (VBO) en de Vereniging voor Statistiek & Onderzoek (VSO) de nieuwe integriteitscode voor statistisch- en data-analytics onderzoek ter goedkeuring aangeboden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Moventem BV onderschrijft deze AVG-proof integriteitscode, die staat voor integer omgaan met data, privacy hoog in het vaandel en nooit misbruik van verzamelde data. Daarnaast tonen wij met ons MOA Fair Data Keurmerk ook aan dat we op een verantwoorde wijze met data en persoonsgegevens omgaan.

Onze Privacy Officer: mr. Hannemarie Hardeman

Wij zien het als onze taak om onze opdrachtgevers zo goed mogelijk te adviseren. Daarom hebben wij per mei 2018 ook een Privacy Officer, namelijk mr. Hannemarie Hardeman (zie haar gegevens hieronder). Bij haar kunt u terecht met alle vragen over onderzoek in relatie tot de AVG. Meer weten over de AVG zelf? Zie de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Meer weten? Neem contact op met: