Moventem.nl maakt gebruik van cookies (en andere technieken) om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Als u deze website blijft gebruiken gaan we ervan uit dat u dat goed vindt.

/ Lees meer /

Doe mee met verplichte cliëntervaringsonderzoeken Wmo en Jeugd

Maart 2018

Alle gemeenten zijn wettelijk verplicht om jaarlijks te onderzoeken hoe cliënten de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning ervaren. De uitkomsten van de cliëntervaringsonderzoeken (CEO’s) Wmo en Jeugd moeten voor 1 juli bekend zijn. Daarom moeten gemeenten in april al aan de slag!

Voorgeschreven methoden jaarlijkse CEO’s Wmo en Jeugd

De uitkomsten van de CEO’s geven een beeld van de door cliënten ervaren kwaliteit van hulp en ondersteuning vanuit Wmo en Jeugdhulp. Het is een belangrijk monitoringsinstrument van de situatie en de resultaten van de transities. Het CEO Wmo bestaat uit een verplichte vragenlijst die u op basis van uw informatiebehoefte uit kunt breiden. Het CEO Jeugd is per gemeente volledig vrij in te vullen. U kunt kiezen voor een vergelijkbare methode als het CEO Wmo, maar ook focusgroepen in spelvorm behoren tot de mogelijkheden.

Continu inzicht in cliëntervaringen

Naast het jaarlijkse CEO kan het continu meten van de cliëntervaring veel bruikbare inzichten opleveren. In een continu-onderzoek kunnen cliënten meerdere malen in het proces hun mening geven. Op deze manier is het mogelijk aandachtspunten sneller op te pakken en diepgaander inzicht te verkrijgen in de verschillende fasen van de hulp: van toegang tot de effecten van de zorg. Ook zijn veel cliënten bij een dergelijke meting beter in staat bepaalde zaken te herinneren en kunnen zij daardoor een volledige terugkoppeling geven. Resultaten van continu-onderzoek kunnen op verschillende manieren teruggekoppeld worden. Kies bijvoorbeeld voor een online monitor en/of een periodieke rapportage.

Samen best passende aanpak bepalen

Het sociaal domein is een van onze expertisegebieden. Wij helpen uw gemeente dan ook graag bij de CEO’s. We werken conform de voorgeschreven protocollen en wettelijke verplichtingen, zodat u voldoet aan alle eisen. Daarnaast bieden we verdiepend maatwerk. Samen met u bekijken we welke aanpak het beste past bij uw gemeente en informatiebehoefte.

We halen altijd hoge respons-rates in de CEO’s, waarmee statistisch betrouwbare, nauwkeurige en representatieve resultaten worden gerealiseerd. Daar zijn we trots op! Wij vertellen u er graag meer over.

Meer weten? Neem contact op met: