Moventem.nl maakt gebruik van cookies (en andere technieken) om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Als u deze website blijft gebruiken gaan we ervan uit dat u dat goed vindt.

/ Lees meer /

Doelgroepenvervoer / Basismobiliteit

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor verschillende vormen van doelgroepenvervoer zoals Wmo vervoer, leerlingenvervoer en participatiewet vervoer. Moventem helpt (samenwerkende) gemeenten bij het opzetten, aanbesteden, implementeren en beheren van dit vervoer. Wij ondersteunen onze opdrachtgevers met vragen op beleidsmatig niveau maar ook op het gebied van klantparticipatie en beheer.

Beleidsmatig

Op welke wijze kan het vervoer het meest efficiënt en zo goed mogelijk georganiseerd worden? Welke mogelijkheden zijn er om doelgroepenvervoer verder te integreren met het reguliere openbaar vervoer. Leefbaarheid en deelname van mensen aan sociaal en maatschappelijke activiteiten zijn belangrijke aandachtspunten. Hoe houden we voorzieningen bereikbaar voor mensen die moeilijk zelfstandig in hun mobiliteit kunnen voorzien? We brengen verschillende vormen van mobiliteit bij elkaar en integreren dit waar mogelijk. Vraag en aanbod van alle vormen van mobiliteit, bereikbaarheid en toegankelijkheid kunnen (en moeten) dichter bij elkaar worden gebracht en efficiënt ingericht. 

Beheer en klantparticipatie

Wij ondersteunen opdrachtgevers bij het inzichtelijk maken van het functioneren van hun doelgroepenvervoer. Wordt het vervoer uitgevoerd zoals beoogd, worden de beleidsmatige doelen gerealiseerd en welke doorontwikkeling is mogelijk? Inzicht in de prestaties is noodzakelijk voor het contractbeheer en kan worden benut om optimalisatiemogelijkheden te constateren. Wij ondersteunen u om zowel de kwantitatieve gegevens als de kwalitatieve aspecten zoals klanttevredenheid in beeld te krijgen en om gericht te kunnen verbeteren. 

Bij het inrichten van efficiënt vervoer op maat is het betrekken van uw klanten natuurlijk noodzakelijk, maar vooral ook heel leerzaam. Klankbordgroepen, gebruikerspanels en mystery-guests bieden veel inzicht in het functioneren van het vervoer en de verbetermogelijkheden. Wij hebben de kennis, ervaring en (onderzoeks)tools om klantparticipatie op te zetten en te begeleiden.

Meer weten? Neem contact op met: