Moventem.nl maakt gebruik van cookies (en andere technieken) om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Als u deze website blijft gebruiken gaan we ervan uit dat u dat goed vindt.

/ Lees meer /

Inzicht in uitvoeringskwaliteit en effectieve beleidsmaatregelen

In veel OV-concessies monitoren wij (objectief) de uitvoeringskwaliteit van de dienstverlening door vervoerders. Dit doen wij onder meer via mystery-guest metingen in dienstregelingritten en op ticket-, service- en verkooppunten. 

Monitoring blijft mensenwerk

Met deelfiets- en deelautosystemen wordt de rol van de provincie en vervoerders in de gehele keten groter. Ondanks dat deze oplossingen zijn bedoeld voor een relatief klein deel van ‘de markt’, wordt het belang van flexibele systemen in het gehele netwerk groter. Immers, om de hoogwaardige corridors te vullen, zijn de haarvaten van het systeem essentieel. Anderzijds zijn hoogfrequente en snelle verbindingen op de drukke corridors van toenemend belang voor de bereikbaarheid en leefbaarheid binnen provincies. Kortom, we zien een transitie van aanbodgericht OV naar flexibele en vraaggerichte mobiliteitsoplossingen. Het gaat niet meer om individuele ritten, maar de hele reisketen.

Ook de wereld van OV-monitoring is continu in ontwikkeling. Voor ons betekent dit bijvoorbeeld dat het monitoren van aansluitingen op en binnen het OV belangrijker wordt. Harde meetaspecten als punctualiteit en bezettingsgraad, kunnen worden gemonitoord op basis van big data. Hierdoor verschuift de focus van de mystery-guest metingen meer naar de ‘zachtere’ belevingsaspecten, zoals de klantvriendelijkheid van het personeel en/of het klimaat in het voertuig. 

Effectevaluatie

Met een effectevaluatie wordt vastgesteld of een uitgevoerde (beleids)maatregel tot (de gewenste) veranderingen heeft geleid. Effectevaluaties worden getypeerd door een vraagstelling als: ‘Is er een verschil als gevolg van .....?’. In essentie gaat het altijd om een vergelijking van de huidige situatie met de oude situatie, waartussen iets gebeurd moet zijn.

Effectiviteit staat gelijk aan het bereiken van vooraf gestelde doelen met niet meer dan de noodzakelijke middelen. Het vertrekpunt van een evaluatie vormen de beleidsplannen en de te toetsen onderzoeksdoelen.

Bij een effectevaluatie is het onmogelijk om 100% betrouwbaarheid te realiseren, want er zijn te veel factoren die invloed (kunnen) hebben. Met andere woorden, het effect van een maatregel of deelprogramma, is niet volledig eenduidig en geïsoleerd te meten.

Daarom benaderen wij het vraagstuk vanuit verschillende invalshoeken en bronnen. Naarmate de onderzoeksuitkomsten uit verschillende bronnen elkaar overlappen, mogen deze meer als objectief waar worden beoordeeld. Hiermee benaderen wij de ‘waarheid’ zo dicht mogelijk.

 

Meer weten? Neem contact op met: