Inwonerspanel

Inwonerspanel

Het aantal gemeenten dat werkt met een digitaal inwonerspanel groeit gestaag. Logisch, want een digitaal inwonerspanel is een goed middel om burgerparticipatie te bevorderen. Mits een gemeente het op de juiste manier inzet. Moventem helpt gemeenten bij het ontwikkelen van online inwonerspanels, om zo tot actieve burgerparticipatie te komen..

 

Onze bewezen aanpak

Een online inwonerspanel helpt gemeenten om hun samenwerking met inwoners te verstevigen. Een goede samenstelling van een online inwonerspanel is afhankelijk van welke mate van burgerparticipatie een gemeente wil bereiken, en dus maatwerk. Daarom bekijken wij voordat we aan de slag gaan met een inwonerspanel, eerst de lokale context, de wensen van uw gemeente en de praktische haalbaarheid. Vervolgens combineren wij uw en onze kennis, tools en communicatieaanpak om uw gemeente te ondersteunen bij het opzetten van een succesvol online inwonerspanel.

 

Concrete resultaten inwonerspanel

Wanneer een gemeente een online inwonerspanel op de juiste manier inzet, geeft dat panelleden en inwoners het gevoel dat er naar hen geluisterd wordt. En dat is een belangrijke stimulans voor verdere burgerparticipatie. Moventem helpt om dit te bereiken. Bijvoorbeeld door panelleden tussentijds te laten weten wat de gemeente met hun input via het inwonerspanel doet. Of door panelleden op een bijzondere manier te bedanken. Wat dacht u bijvoorbeeld van een lunch met de burgemeester? Daarnaast koppelen wij onderzoeksresultaten altijd snel terug. Zo blijven panelleden gedurende het hele traject betrokken. Die hoge betrokkenheid leidt tot verrassende input, inwonersinitiatieven en concrete resultaten. En dat is volgens Moventem waar burgerparticipatie om gaat en waaraan een inwonerspanel kan bijdragen.

 

Opzetten online inwonerspanel

Moventem ondersteunt gemeenten graag op verschillende manieren bij het opzetten van een online inwonerspanel op maat. Wij kennen de kansen en belemmeringen. Graag geven we inspirerende voorbeelden en delen we onze opgebouwde kennis en ervaring met inwonerspanels. Denk bijvoorbeeld aan:

  • het ontwikkelen van een onderzoeksvisie;
  • het opstellen van een onderzoekskalender;
  • opstellen van geschikte vragenlijsten;
  • de werving van panelleden;
  • panelmanagement;
  • hosting van het online inwonerspanel;
  • analyseren, interpreteren en presenteren van onderzoeksresultaten.

Onze klanten

Neem contact met ons op

U kunt ons telefonisch bereiken op 0575 84 3738 en per e-mail via info@moventem.nl. U kunt ook hieronder een bericht achterlaten. Wij reageren altijd binnen een werkdag.

Neem contact met mij op via: