Moventem.nl maakt gebruik van cookies (en andere technieken) om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Als u deze website blijft gebruiken gaan we ervan uit dat u dat goed vindt.

/ Lees meer /

Basismobiliteit

Basismobiliteit is een voorziening die garandeert dat alle inwoners van een bepaald gebied de mogelijkheid hebben om zich te verplaatsen tegen een redelijk tarief. De meeste inwoners kunnen zelfstandig voorzien in hun mobiliteit, daarnaast zijn er veel inwoners die hun mobiliteit kunnen regelen met behulp van hun sociale netwerk maar er is ook een groep inwoners die niet zelf kunnen voorzien in hun mobiliteit. Lokale en regionale overheden werken voor deze doelgroep samen om deze basisvoorziening te kunnen bieden. Dit doen zij vanuit hun verantwoordelijkheid voor verschillende vormen van vervoer (Wmo-, leerlingen-, AWBZ-, vervoer Sociale Werkplaatsen en het reguliere openbaar vervoer) die sinds een aantal jaren is gedecentraliseerd.

Moventem ondersteunt provincies, regio's en gemeenten bij het ontwerpproces en implementatie van basismobiliteit. Vanuit onze inhoudelijke kennis over vervoer kunnen wij concrete adviezen geven over integratie van verschillende vervoersvormen met het reguliere openbaar vervoer. Daarnaast helpen we de overheden in het proces om basismobiliteit zo efficiënt en duurzaam mogelijk te organiseren.  

Context Basismobiliteit

Basismobiliteit gaat veel verder dan het goed organiseren van vervoer. Afhankelijk van de lokale situatie is basismobiliteit een middel om andere beleidsdoelstellingen te realiseren. Bijvoorbeeld het behouden van leefbaarheid in landelijke gebieden waar de bevolking vergrijst/ontgroent en voorzieningen verdwijnen. Deze voorzieningen zijn niet overal meer beschikbaar, waardoor het belang van de bereikbaarheid toeneemt om de leefbaarheid in stand te houden.

Een goede organisatie van basismobiliteit en regie over de andere vormen van mobiliteit in het gebied, kunnen de eerste stappen zijn richting integraal aanbod van mobiliteit (Mobility-as-a-Service).

Onze rol

Wij bieden inzicht in de keuzes en consequenties een doelmatige en efficiënte organisatie van vervoer:

  • Welke vormen van organisatie van vervoer zijn er?
  • Hoe ziet de mobiliteitsvraag er in het doelgebied er uit?
  • Wat zijn de gevolgen van splitsing in regie en uitvoering van het vervoer (regiecentrale)?
  • Wat is de rol van de overheid in de regie van het vervoer (publiek en/of privaat)?
  • Welk samenwerkingsmodel sluit het beste aan bij de doelstellingen van overheden?
  • Hoe krijgen we verschillende gemeenten op één lijn in de beleidsvorming?
  • Welke stappen moeten doorlopen worden bij de implementatie van het nieuwe vervoersmodel?
  • Hoe kan het beheer van het contract worden opgezet en uitgevoerd?
  • Hoe kan reizigersinspraak worden geborgd?

Moventem heeft als projectleider de introductie van ZOOV in de Achterhoek begeleid. Ook ondersteunen we overheden in Groningen en Drenthe bij de opzet, de implementatie en de introductie van Publiek Vervoer. Op de pagina Doelgroepenvervoer kunt u meer lezen over onze dienstverlening op dit gebied.

 

Meer weten? Neem contact op met:

Uw mening over onze website?