Basismobiliteit

Basismobiliteit Moventem

Basismobiliteit houdt in dat alle inwoners van een bepaald gebied de mogelijkheid hebben om zich zelfstandig te verplaatsen tegen een redelijk tarief. Moventem ondersteunt provincies, regio's en gemeenten graag op het gebied van basismobiliteit. Bijvoorbeeld door efficiëntieverbeteringen in kaart te brengen voor het doelgroepenvervoer (Wmo-, leerlingen-, AWBZ-, vervoer Sociale Werkplaatsen), de Regiotaxi en het reguliere (toegankelijke) OV. Op basis van inzichten in de omvang, organisatie, kosten en vervoerrelaties van verschillende typen vervoer, kunnen wij concrete adviezen geven over mogelijke verbeteringen voor de basismobiliteit.

 

Context Basismobiliteit

Van groot belang in studies naar basismobiliteit is de lokale context, want die is bepalend voor de ontwikkelingen en efficiëntiemogelijkheden in het OV en het doelgroepenvervoer. Bijvoorbeeld demografische ontwikkelingen (vergrijzing/ ontgroening), de korting op Brede Doeluitkering, toenemende verantwoordelijkheden van gemeenten voor speciaal vervoer, de decentralisatie van de functie Begeleiding AWBZ (waaronder vervoer dagbesteding) naar gemeenten en wijzigingen in de Wet passend onderwijs. Basismobiliteit is een veelomvattend concept. Een vraagstuk met betrekking tot basismobiliteit is in de regel breed van aard en raakt meerdere disciplines op het gebied van openbaar en besloten (doelgroepen)vervoer.

 

Mulitcriteria Analyse Basismobiliteit

Wij geven studies naar basismobiliteit veelal vorm aan de hand van de gevalideerde Multicriteria Analyse (MCA). Met behulp van de MCA wordt een complexe beslissituatie gestructureerd tot een overzichtelijk en inzichtelijk resultaat dat daardoor ook verdedigbaar is. Wij passen de MCA veelvuldig toe, waarbij het proces inzichtelijk wordt gemaakt en tot een oplossingsadvies wordt gekomen. Wij leveren concrete, onderbouwde adviezen voor een doelmatige en efficiënte organisatie van vervoer, waarbij maximaal wordt tegemoetgekomen aan de verplaatsingsbehoeften/ -stromen, met in achtneming van randvoorwaarden voor kwaliteit, binnen de (lokale/ regionale) context.

Onze klanten

Neem contact met ons op

U kunt ons telefonisch bereiken op 0575 84 3738 en per e-mail via info@moventem.nl. U kunt ook hieronder een bericht achterlaten. Wij reageren altijd binnen een werkdag.

Neem contact met mij op via: