Toegevoegde waarde bieden voor gemeenten, provincies, ministeries en agentschappen.
Lees verder...
Al jaren erkend specialist op het gebied van openbaar vervoer onderzoek en advies.
Lees verder...
Toegankelijk en praktisch bruikbaar onderzoek en advies. Keuzes maken vanuit vertrouwen.
Lees verder...

BURGERPARTICIPATIE

Wij zijn gespecialiseerd in burgerparticipatie en interactieve beleidsvorming. Moventem werkt graag samen met gemeenten om meningen, ideeën en denkkracht binnen een gemeente optimaal te benutten.

Burgerparticipatie bestaat op verschillende niveaus. Afhankelijk van de wensen en mogelijkheden van een gemeente kan burgerparticipatie gezien worden als:

  • Raadplegen van inwoners, zodat zij kunnen meedenken en hun mening kunnen geven;
  • Advisering door inwoners over oplossingen voor vraagstukken en aandachtpunten;
  • Co-productie, waarbij inwoners en de gemeente gezamenlijk projecten ontwikkelen en ontplooien;
  • Inwonersinitiatieven, waarbij inwoners zelf het initiatief nemen om iets te organiseren, al dan niet met hulp van de overheid.

Burgerparticipatie

De niveaus van burgerparticipatie vormen geen ranking. Tevens kunnen meerdere gradaties naast elkaar bestaan. De êên geeft immers het liefst alleen zijn mening en de ander wil zelf een initiatief starten in dialoog met ambtelijke professionals.

Van online inwonerspanel naar offline burgerparticipatie

Burgerparticipatie kan zowel off- als online worden gefaciliteerd. Wij zoeken altijd naar een goede balans hiertussen. Een online inwonerspanel kan een goed startpunt vormen voor burgerparticipatie. Klik hier om meer te lezen over inwonerspanels. De dialogen, ideeën en initiatieven die online ontstaan wilt u offline natuurlijk verder benutten en vormgegeven. Bij het online gedeelte ondersteunen wij gemeenten met innovatieve webtoepassingen en effectieve onderzoeksmethoden. Vervolgens bieden we uw vakafdelingen desgewenst ondersteuning bij het offline vervolg.

Moventem is aangesloten bij:
logo-moa
logo-esomar
 
 
Volg ons via: